Ќазад

”улзалга

15ƒекабр€ 2017

2017 оной декабриин 8-да һургуулиин ба€р Єhололой танхим соо hонирхолтой уулзалга үнгэрбэ. Һургуулиин 5-8, 9-11 ангиин һурагшад ƒондог јюшеевич ”лзытуевай зохЄохы замайнь намтар, музей-бууса тухай дэлгэрэнгыгээр буусын ажал €буулгые эрхилэгшэ —ветлана “огошиевна хөөрэжэ үгэбэ. Ѕэшүүрэй аймагай Ўэбэртэ нютагта Ѕур€адаймнай элитэ уран зохЄолшо

ƒондог јюшеевич ”лзытуевай 60 жэлэй ойдо зорюулан «ј€ гангын орон»

гэһэн музей-бууса байгуулагданхай.

Үхибүүд шүлэгүүдэй согсолборинуудтай танилсаа. Ўүлэгүүд соонь түрэл нютаг, гое һайхан байгаали, бур€ад, монгол арадуудай түүхэтэ нюурнууд, инаг дуран, хани нүхэсэл, хүнэй залиршагүй наһан тухай бэшэгдэнхэй. Ўүлэгэйнь номууд мүншье монгол, болгар, латыш хэлэнүүд дээрэ гараhан байна.

‘ото-зураг дээрэ 5 Ђаї ангиин hурагшад, классай хүтэлбэрилэгшэ Ёржена Ќимбуевна, —ветлана “огошиевна, “у€на ¬ладимировна, заместитель директора по Ќћ–, ќюна ¬алерьевна, старший воспитатель

comments powered by HyperComments