«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»

23.12.2019

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» гэhэн Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 33-дахи наадам 2019 оной декабриин 21 Ивалгын дасанда үнгэрөө. Энэ нааданда 63 бүлгэм хабаадаа. Манай һургуули 6 шатын диплом ба 5000 түхэриг мүнгэн шанда хүртэхэhөө гадна, «BARUL GROUP» бүлгэмэй бэлэг абаа.

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин үрөөдэ манай үхибүүд 1-дэхи hуури эзэлжэ, «Эрхим бүлэг» гэhэн тоодо ороо, мүн диплом болон 3000 түхэриг мүнгэн шан абаба. Тодорхойлбол:

 а) блиц-урилдаан «Элдэб асуудалнууд» - 5 «в» ангиин Балданов Хэшэгтэ – 10 оноо

б) Бэлигүүн толи – 10 «б» ангиин Батодоржиева Сарюна – 8,5 оноо

в) Хэлээ баяжуулая! «Та – манда, бидэ – танда» - 5 «б» ангиин Раднаев Хайдаб – 9 оноо

г) Баян хэлэтэй арад – ерээдүйтэй! (домоглоһон хөөрөөнүүд) – 8 «а» ангиин Бальжинимаева Дулма – 9 оноо.

«УРАН ГАРТАН» гэжэ номинациин үрөөдэ 1-дэхи hуури 10 «б» ангиин Буянтуева Алтана эзэлжэ, диплом болон 1500 түхэриг мүнгэн шан абаа.Хочу такой сайт

Бэшэшье ондоо номинацида эдэбхитэйгээр хабаадаhан үхибүүдтэ болон ба бүлгэм бэлдэhэн дунда ангиин хүмүүжүүлэгшэдтэ ехэ баярые хүргэнэбди!

Цыренова Д.Ц.

 

Просмотров всего: , сегодня:

Дата создания: 23.12.2019

Дата обновления: 23.12.2019

Дата публикации: 23.12.2019

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Внимание

Перейти в раздел
Дистанционное обучение.

Перейти

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».